Leirosen Kraftverk

Idriftsettelse: 2003 - Modernisert
Kunde: Lofotkraft AS
Francis
Effekt: 495 kW
Fallhøyde: 17 meter