Kvernåi Kraftverk

Idriftsettelse: 2017 - 05
Kunde: NGK Utbygging AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 2,8 MW
Fallhøyde: 354 meter