Kvemma Kraftverk

Idriftsettelse: 2015 - 06
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 5,3 MW
Fallhøyde: 540 meter