Kvassteinsåga, T1 og T2

Idriftsettelse: 2011
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 2 x 2400 kW
Fallhøyde: 150 meter