Kvarv Kraftverk

Idriftsettelse: 2016 - 04
Kunde: Indre Salten Energi AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 2,25 MW
Fallhøyde: 215 meter