Kinnforsen Kraftverk

Idriftsettelse: 2014 - 02
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 3000 kW
Fallhøyde: 150 meter