Hølera Kraftverk

Idriftsettelse: 2013 - 08
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 868 kW
Fallhøyde: 44 meter