Herje Kraftverk

Idriftsettelse: 2015 - 06
Kunde: Rauma Energi AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 4,4 MW
Fallhøyde: 350 meter