Havdal Kraftverk, T1 og T2

Idriftsettelse: 2009
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis
Effekt: 1500 kW og 1000 kW
Fallhøyde: 51 meter og 52 meter