Grytfossen Kraftverk

Idriftsettelse: 2005
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis
Effekt: 1170 kVA
Fallhøyde: 47 meter