Gjerdsvika Kraftverk

Idriftsettelse: 2007
Kunde: Tussa Energi AS
Francis
Effekt: 4000 kW
Fallhøyde: 195 meter