Frammarsvik Kraftverk

Idriftsettelse: 2008
Kunde: Frammarsvik Kraft AS
Pelton
Effekt: 2400 kW
Fallhøyde: 302 meter