Fossbråten Kraftverk

Idriftsettelse: 2014 - 10
Kunde: ValdresEnergi AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 3,1 MW
Fallhøyde: 232 meter