Fjellanger Kraftverk

Idriftsettelse: 2006
Kunde: Fjellanger Kraft AS
Francis
Effekt: 820 kW
Fallhøyde: 86 meter