Fausa 3 Kraftverk

Idriftsettelse: 2004
Kunde: Stranda Energiverk AS
Pelton
Effekt: 760 kW
Fallhøyde: 219 meter