Espeelvi Kraftverk

Idriftsettelse: 2018 - 05
Kunde: OBOS Energi AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 4,6 MW
Fallhøyde: 605 meter