Eldrevatn Kraftverk

Idriftsettelse: 2013 - 10
Kunde: Eldrevatn Kraftverk AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 4999 kW
Fallhøyde: 137 meter