Dyrbak Kraftverk

Idriftsettelse: 1999
Kunde: Midtnett Buskerud AS
Pelton
Effekt: 600 kW
Fallhøyde: 438 meter