Dalelva Kraftverk

Idriftsettelse: 2006
Kunde: Dalelva Kraft AS
Francis
Effekt: 900 kW
Fallhøyde: 110 meter