Bulko Kraftverk

Idriftsettelse: 2008
Kunde: Bulko Kraft AS
Francis
Effekt: 2400 kW
Fallhøyde: 125 meter