Budalselva Kraftverk

Idriftsettelse: 2004
Kunde: Modalen Kraftlag
Francis
Effekt: 350 kW
Fallhøyde: 36 meter