Brekkefoss Kraftverk

Idriftsettelse: 2017 - 01
Kunde: E-CO Energi AS
Francis - CommonBlade™
Effekt: 1,5 MW
Fallhøyde: 38 meter