Bråberg Kraftverk

Idriftsettelse: 2018 - 04
Kunde: OBOS Energi AS
Pelton - CommonBlade™
Effekt: 2,03 MW
Fallhøyde: 153 meter