Ardalen Kraftverk, oppgradering

Idriftsettelse: 2017 - 04
Kunde: Norsk Grønnkraft AS
Francis
Effekt: 2,7 MW
Fallhøyde: 120 meter