Angvik Kraftverk, oppgradering

Idriftsettelse: 2016 - 10
Kunde: Istad Kraft AS
Francis
Effekt: 1,1 MW
Fallhøyde: 56 meter