Ålmo Kraftverk

Idriftsettelse: 2006
Kunde: Ålmo Energi AS
Pelton
Effekt: 820 kW
Fallhøyde: 206 meter