Om oss

Vi i Spetals Verk har satt oss som mål å stadig være i utvikling i takt med hva markedet forventer og krever av oss som en profesjonell aktør. Denne målsettingen har gitt oss et godt fundament til å være blant foretrukne El-Mek. leverandører i det Norske vannkraftmarkedet. Samtidig skal denne målsettingen sikre at våre kunder til en hver tid mottar de beste produkter og tjenester.

En relativt fersk synliggjøring av dette var da vi i 2015 økte vår organisasjon betraktelig innenfor elektro- og tavlebyggerfaget. På samme tidspunkt ble vårt interne tavleverksted åpnet i våre lokaler på Kongsvinger. Verkstedet har siden høsten 2015 blitt svært godt mottatt av våre vannkraftkunder og tavlebransjen generelt, da vi i tillegg til å leverer elektroutstyr til våre vannkraftleveranser sørger for å være aktive innenfor det generelle tavlemarkedet. I den senere tid har det også tilkommet ytterligere to nye årsverk til denne avdelingen for å kunne imøtekomme den økende interessen av våre tjenester.

Med en komplett elektromekanisk kompetanse i eget hus så har dette vært med på å ytterliggere øke den totale kvaliteten på våre produkter og tjenester grunnet færre grensesnitt mot eksterne underleverandører og at man kan ta flere interne avgjørelser. 

Spetals Verk AS skal igjennom vår kompetanse være en foretrukket leverandør av de tjenester vi leverer. Vi har svært stort kundefokus og skal levere alle våre prosjekter til rett tid! Alle våre kunder er avhengig av optimale leveranser til avtalt tid da tilgjengelighet, produksjon og inntjening er viktige parameter for våre kunder.

Vi håper at denne hjemmesiden vil gi et godt inntrykk av oss som leverandør og om hvordan vi arbeider og hvilke fagområder vi fokuserer på. Dersom det skulle være spørsmål så bare ta kontakt med oss ved å se på vår kontaktside.

Vi ser frem til å høre i fra både nye -og eksiterende kunder fremover!

Tusen takk for tilliten!

Magnus Jonassen
Daglig leder