Nyheter

18. desember 2015 - Istad Kraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av Angvik kraftverk. Oppgraderingen gjelder leveranse av ny turbinstyring inkludert trykkoljeanlegg. Idriftsettelse er planlagt gjennomført høsten 2016. Les mer …
18. desember 2015 - Lauvsnes kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 51. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegget Les mer …
4. desember 2015 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Liaelva kraftverk i Valdres. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 244 meter og vil ha en nominell ytelse på 1,5 MW. Kraftverket skal idriftsettes desember 2016. Les mer …
22. oktober 2015 - Haugaland Kraft AS har signert intensjonsavtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrusting til Svandalen kraftverk i Sauda. Turbinen er 6-strålet Pelton som skal yte 3,1 MW ved en fallhøyde på 196 meter. Les mer …
22. oktober 2015 - Haugaland Kraft AS har signert intensjonsavtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrusting til Fivelandselva kraftverk i Sauda. Turbinen er 6-strålet Pelton som skal yte 3,14 MW ved en fallhøyde på 234 meter. Les mer …
19. oktober 2015 - E-CO Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av turbin og turbinstyring på Brekkefoss kraftverk i Hemsedal. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 38 meter og vil ha en nominell ytelse på 1,5 MW. Anlegget skal idriftsettes desember 2016. Les mer …
6. juli 2015 - Kvemma kraftverk for NGK Utbygging i Borgund ble idriftsatt i uke 27. Pelton-turbinen med 4.stråler utnytter en fallhøyde på 539 meter og har en nominell effekt på 5,32 MW. Les mer …
29. juni 2015 - Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av Ardalen kraftverk. Oppgraderingen gjelder nytt kontrollanlegg, og vil gjennomføres høsten 2016. Les mer …
29. juni 2015 - Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av Møllen kraftverk. Oppgraderingen gjelder nytt kontrollanlegg, og vil gjennomføres høsten 2016. Les mer …
Page 9 of 17
1 7 8 9 10 11 17