Nyheter

25. oktober 2016 - Sølna kraftverk for Eidsiva Vannkraft AS ble idriftsatt i september. De to Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 1,37MW og 4,1MW, og utnytter en fallhøyde på 61 meter. Les mer …
26. august 2016 - Strupen Kraft AS (OBOS Energi AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Strupen kraftverk i Gloppen Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 76,5 meter og vil ha en nominell ytelse på 1,94MW. Kraftverket skal idriftsettes mai 2017. Les mer …
8. juli 2016 - Åkvisla kraftverk for Eidsiva Vannkraft AS ble idriftsatt i juni/juli. De to like Francis-turbinene utnytter en fallhøyde på 110 meter og har en nominell effekt på totalt 4,4MW. Les mer …
1. juli 2016 - Porsa Kraftlag AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Porsa kraftverk i Kvalsund Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 53,5 meter og vil ha en nominell ytelse på 1,74MW. Kraftverket skal idriftsettes desember 2017. Les mer …
20. juni 2016 - Nivla kraftverk for Nivla Kraft AS i Lærdal ble idriftsatt i uke 22. Pelton-turbinen med 6-stråler utnytter en fallhøyde på 175 meter og har en nominell ytelse på 5,1 MW. Les mer …
1. juni 2016 - Espeelvi Kraft AS/ OBOS Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Espeelvi kraftverk i Ullensvang Herad. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 605 meter og vil ha en nominell ytelse på 4,6 MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2018. Les mer …
27. mai 2016 - Tverråne kraftverk for NGK Utbygging AS i Nesbyen ble idriftsatt i uke 20. Pelton-turbinen med 6-stråler utnytter en fallhøyde på 285 meter og har en nominell ytelse på 3 MW. Les mer …
23. mai 2016 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Kvernåi kraftverk i Lesja Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 354 meter og vil ha en nominell ytelse på 2,8 MW. Kraftverket skal idriftsettes april 2017. Les mer …
22. april 2016 - Kvarv kraftverk for Indre Salten Energi AS i Sørfold Kommune ble idriftsatt i uke 15. Francis-turbinen utnytter en fallhøyde på 215 meter og har en nominell effekt på 2,2 MW. Les mer …
14. april 2016 - Søkkunda Kraftverk AS, Kiær Mykleby, har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Søkkunda kraftverk i Stor-Elvdal. Leveransen består av to Pelton-turbiner på 5,1MW. Kraftverket skal utnytte en fallhøyde på 225 meter. Anlegget skal idriftsettes november 2017. Les mer …
14. april 2016 - Nybuelve kraftverk for NGK Utbygging AS i Nesbyen ble idriftsatt i uke 15. Pelton-turbinen med 4 stråler utnytter en fallhøyde på 509 meter og har en nominell ytelse på 3,6 MW Les mer …
Page 8 of 18
1 6 7 8 9 10 18