Nyheter

7. april 2017 - AS Eidefoss har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av Midtre Tessa kraftverk, Francis-turbin på 7,8MW. Oppgraderingen omfatter utskifting av løpehjul, ledeskovler, øvre og nedre lokk, hovedventil, generator og trykkoljeanlegg. Kontrollanlegget byttes ut i sin helhet. Oppgraderingen gjennomføres våren 2018. Les mer …
7. februar 2017 - Myklebost Kraft AS har singert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Myklebost kraftverk i Jølster Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 183m og vil ha en niminell ytelse på 5,49MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2018. Les mer …
22. desember 2016 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Sigdestad kraftverk i Bremanger Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 135 meter og vil ha en nominell ytelse på 9,25MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018. Les mer …
22. desember 2016 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Fiskløysa kraftverk i Lierne Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 180 meter og vil ha en nominell ytelse på 5,25MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018. Les mer …
22. desember 2016 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Grytendal kraftverk i Bindal Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 160 meter og vil ha en nominell ytelse på 6,45MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018. Les mer …
14. desember 2016 - Bråberg Kraft AS (OBOS Energi AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Bråberg kraftverk i Ullensvang Herad. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 153 meter og vil ha en nominell ytelse på 2,03MW . Kraftverket skal idriftsettes januar 2018. Les mer …
14. desember 2016 - Liaelva kraftverk for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 49. Pelton-turbinen med 4-stråler utnytter en fallhøyde på 244 meter og har en nominell ytelse på 1,5MW. Les mer …
25. oktober 2016 - Lekum kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 40. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegg og nytt trykkoljeanlegg. Les mer …
Page 7 of 18
1 5 6 7 8 9 18