Nyheter

20. juni 2019 - Nye Suvdøla kraftverk i Drangedal kommune for Drangedal everk ble idriftsatt i uke 24. Pelton-turbinen på 9990 kVA utnytter en fallhøyde på 327 meter. Dette er en av flere turbiner hvor Spetals Verk benytter sin oppgraderte CommonSense kontrollanlegg teknologi. Les mer …
5. juni 2019 - Rusdal kraftverk for OBOS Energi i Lund kommune ble idriftsatt i uke 22. Pelton-turbinen på 5918 kVA utnytter en fallhøyde på 206 meter. Dette er en av flere turbiner som Spetals Verk idriftsetter med sin oppgraderte CommonSense kontrollanlegg teknologi. Les mer …
21. mai 2019 - Mjølsvik kraft AS (OBOS Energi AS) har signert kontrakt med Spetals Verk angående leveranse av elektromekanisk utrustning til Mjølsvik kraftverk i Høyanger kommune. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 386 meter og vil ha en nominell ytelse på 6548 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2020. Les mer …
16. mai 2019 - SKL AS har signert kontrakt med Spetals Verk angående leveranse av elektromekanisk utrustning til Risvollelva kraftverk i Sauda kommune. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 219 meter og vil ha en nominell ytelse på 7600kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2020. Les mer …
10. mai 2019 - Dyrdal Kraft AS (OBOS Energi AS) har signert kontrakt med Spetals Verk for leveranse av elektromekanisk utrustning til Dyrdalselva kraftverk i Høyanger kommune. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 219 meter og vil ha en nominell ytelse på 3374 kW. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2020. Les mer …
10. mai 2019 - Svandalen Kraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk for leveranse av elektromekanisk utrustning til Svandalen kraftverk i Sauda kommune. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 191 meter og vil ha en nominell ytelse på 3023 kW. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2020. Les mer …
21. februar 2019 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Løkkebø kraftverk i Flora kommune. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 152 meter  og vil ha en nominell ytelse på 2418 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2020. Les mer …
21. februar 2019 - SKS Produksjon AS har signert ny kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Sjøfossen kraftverk i Gildeskål kommune. To Francis-turbinene vil ha en nominell ytelse på 2 x 3,48 MW og skal utnytte en fallhøyde på 55 meter. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2020. Les mer …
23. januar 2019 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Mork kraftverk i Lærdal. Sluttkunden vil være E-CO Energi AS. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 220 meter og vil ha en niminell ytelse på 9,9 MVA. Kraftverket skal idriftsettes juni 2020. Les mer …
Page 4 of 19
1 2 3 4 5 6 19