Nyheter

6. august 2012 - Spetals Verk AS og Vaasa Engineering skriver kontrakt med Istad Kraft as angående leveranse av ny elektromekanisk utrustning til anleggene Istad, Langli og Grønnedal Kraftverk. Alle kraftverkene er eksisterende stasjoner. Turbinen til Istad Kraftverk skal leveres høsten 2013, mens Langli og Grønnedal er opsjoner som skal leveres hhv høsten 2014 og 2015. Alle turbinene er […] Les mer …
27. juni 2012 - Gjennom Norsk Grønnkraft AS har vi fått ett nytt prosjekt, Hølera. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på H=44 meter og vil ha en nominell ytelse på 0,9 MW. Dette er dermed prosjekt nr.5 i vår rammeavtale med NGK. Anlegget skal idriftsettes høsten 2013. Les mer …
2. april 2012 - Spetals verk AS tar sin andre kontrakt i Finland. Eksisterende aggregat i Kaihua kraftverk skal byttes ut med et nytt aggregat med Francis-turbin fra Spetals verk. Turbinen skal utnytte en fallhøyde på H=45 meter og vil ha en nominell ytelse på 2.4 MW. Les mer …
2. april 2012 - I løpet av mars og april har Spetals verk AS idriftsatt 4 nye anlegg. Grytdalen kraftverk, Francis på 1300kW. Nedre Neset kraftverk, 2 stk Francis à 1285kW. Lauvlia kraftverk, 6-strålet Pelton på 1100kW. Les mer …
6. februar 2012 - Spetals verk AS har tatt sin første kontrakt i Finland. Francis turbinen fra Spetals verk AS skal utnytte fallet på 23.5m og vannføring på 3.0 m3/s. Alle nedstøpte deler skal leveres allerede til sommeren 2012, så effektiv design-utvikling og produksjon av komponentene er en forutsetning. Les mer …
2. januar 2012 - En 3-årig serviceavtale er inngått med Vikdalskraft AS. Dette er Spetals verk AS sin første servicekontrakt. Avtalen innebefatter også oppgradering av kontrollanlegget hvor dette utbedres med 15″ touch-skjerm og fjernstyringsprogram. Les mer …
19. desember 2011 - Vi i Spetals Verk AS ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Les mer …
5. desember 2011 - Gjennom Norsk Grønnkraft AS har vi fått to nye prosjekter; Leirelva og Tverråga. Begge turbinene vil være Pelton-turbiner med hhv. 6 og 4 stråler. Leirelva skal yte ca. 4.6MW ved en fallhøyde på 248 meter, mens Tverråga skal yte ca. 2.9MW ved en fallhøyde på 413 meter. Dette er dermed hhv. prosjekt nr.3 og 4 […] Les mer …
Page 15 of 17
1 13 14 15 16 17