Nyheter

8. mars 2013 - Istad Kraft AS og Spetals Verk AS skriver kontrakt angående leveranse av rørbruddsventil med tilhørende komponenter til Istad Kraftverk. Vi har fra tidligere også kontrakt på levering av nytt elektromekanisk utstyr til samme kraftverk. Les mer …
8. mars 2013 - Gjennom Neset Kraft AS har vi fått kontrakt på leveranse av mekanisk utstyr til to nye prosjekter; Østre Neset og Vestre Neset. Begge turbinene vil være Pelton-turbiner med hhv. 4 og 6 stråler. Østre Neset skal yte ca 1,65MW ved en fallhøyde på 204meter. Vestre Neset skal yte ca 1,46MW ved en fallhøyde på 137meter. Les mer …
1. februar 2013 - Spetals Verk AS skriver kontrakt med Håra Kraft AS angående leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Håra Kraftverk. Turbinen, en 6 strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 205 meter og yte 5,5MW. Anlegget skal idriftsettes vinteren 2014. Les mer …
30. januar 2013 - Spetals Verk AS inngår kontrakt med Norsk Grønnkraft AS for levering av 6 nye injektorer til Ryssdal kraftverk. Anlegget er på 2MW og ble idriftsatt i 2007. Les mer …
22. januar 2013 - Kyröskoski kraftverk i Finland ble idriftsatt i januar. Dette er en Francis-turbin med en effekt på 0,63MW. Dette er den mest hurtigløpende Francis-turbinen Spetals verk har levert, fartstall 1. Les mer …
20. desember 2012 - Vi i Spetals Verk AS ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Les mer …
12. november 2012 - Gjennom Norsk Grønnkraft AS har vi fått to nye prosjekter; Skogbuåna og Urdsdalselva. Prosjektene består av oppgradering av eksisterende kontrollanlegg. Skogbuåna er en tverrstrøms-turbin på 0,8 MW, mens Urdsdalselva har to Pelton-turbiner à 1,5MW. Dette er dermed hhv. prosjekt nr.6 og 7 i vår rammeavtale med NGK. Les mer …
6. august 2012 - Spetals Verk AS og Vaasa Engineering skriver kontrakt med Istad Kraft as angående leveranse av ny elektromekanisk utrustning til anleggene Istad, Langli og Grønnedal Kraftverk. Alle kraftverkene er eksisterende stasjoner. Turbinen til Istad Kraftverk skal leveres høsten 2013, mens Langli og Grønnedal er opsjoner som skal leveres hhv høsten 2014 og 2015. Alle turbinene er […] Les mer …
Page 14 of 17
1 12 13 14 15 16 17