Nyheter

26. august 2013 - Norsk Grønnkraft AS og Spetals Verk AS skriver kontrakt vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tossevikelva kraftverk på Ringerike. Aggregatet, med en 6-strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 285 meter og yte 3,0MW. Anlegget skal idriftsettes september 2014. Les mer …
5. juli 2013 - Spetals Verk AS skriver kontrakt med ValdresEnergi  vedrørende leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Fossbråten kraftverk. Aggregatet, med en 6-strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 230 meter og yte 3,3MVA. Anlegget skal idriftsettes sommeren 2014. Les mer …
7. juni 2013 - Spetals Verk AS skriver kontrakt for mekanisk leveranse til Smådøla Kraftverk som eies av A/S Eidefoss. Leveransen består av tre Francis aggregater på hhv 9.8 MW, 3.2 MW og 1.4 MW. Det nye fjellanlegget skal utnytte et fall på 122 meter , og med en samlet installasjon på 14.4 MW blir dette det første anlegget […] Les mer …
7. juni 2013 - Spetals Verk AS skriver kontrakt med Kvemma Kraft AS, som er et prosjekt igjennom Norsk Grønnkraft, vedrørende leveranse av ny elektromekanisk utrustning. Aggregatet, med en 4 strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 540 meter og yte 5,3MW. Anlegget skal idriftsettes høsten 2014. Les mer …
8. mars 2013 - Istad Kraft AS og Spetals Verk AS skriver kontrakt angående leveranse av rørbruddsventil med tilhørende komponenter til Istad Kraftverk. Vi har fra tidligere også kontrakt på levering av nytt elektromekanisk utstyr til samme kraftverk. Les mer …
8. mars 2013 - Gjennom Neset Kraft AS har vi fått kontrakt på leveranse av mekanisk utstyr til to nye prosjekter; Østre Neset og Vestre Neset. Begge turbinene vil være Pelton-turbiner med hhv. 4 og 6 stråler. Østre Neset skal yte ca 1,65MW ved en fallhøyde på 204meter. Vestre Neset skal yte ca 1,46MW ved en fallhøyde på 137meter. Les mer …
1. februar 2013 - Spetals Verk AS skriver kontrakt med Håra Kraft AS angående leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Håra Kraftverk. Turbinen, en 6 strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 205 meter og yte 5,5MW. Anlegget skal idriftsettes vinteren 2014. Les mer …
30. januar 2013 - Spetals Verk AS inngår kontrakt med Norsk Grønnkraft AS for levering av 6 nye injektorer til Ryssdal kraftverk. Anlegget er på 2MW og ble idriftsatt i 2007. Les mer …
22. januar 2013 - Kyröskoski kraftverk i Finland ble idriftsatt i januar. Dette er en Francis-turbin med en effekt på 0,63MW. Dette er den mest hurtigløpende Francis-turbinen Spetals verk har levert, fartstall 1. Les mer …
Page 14 of 18
1 12 13 14 15 16 18