Nyheter

9. juli 2014 - Rauma Energi AS og Spetals Verk as har signert kontrakt om leveranse av elektromekanisk utrustning til Herje kraftverk utenfor Åndalsnes. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 350 meter og vil ha en nominell ytelse på 4,4 MW. Anlegget skal idriftsettes i mai 2015. Les mer …
30. april 2014 - Håra kraftverk for Håra Kraft AS i Røldal ble idriftsatt i uke 18. Alle prøver gikk etter planen. Pelton-turbinen med 6-stråler leverer 5,2MW ut fra en effektiv fallhøyde på 205meter. Se for øvrig mer informasjon på byggebloggen til Håra Kraft AS, http://byggeblogg.haarakraft.no/#home Les mer …
30. april 2014 - Pelton turbinen i Berild 2. kraftverk – Rauma Energi AS, som ble idriftsatt i april 2013, er nå teknisk verifisert gjennom virkningsgradsmåling. Konklusjonen fra de termodynamiske målingene er at alle garanterte virkningsgradsverdier ble møtt fullt ut. Målingen ble utført av Norconsult. Dette bekrefter igjen CommonBladeTM teknologi som benyttes i alle Spetals Verk sine turbinleveranser. Les mer …
24. april 2014 - Norsk Grønnkraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk AS vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nyvikelva kraftverk i Nord-Trøndelag. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 79,7 meter og vil ha en nominell ytelse på 2,1 MW. Anlegget skal idriftsettes mars 2015. Les mer …
18. februar 2014 - E-CO har signert kontrakt med Spetals Verk om leveranse av 210 stk nye varegrinder til Solbergfoss kraftverk i Askim. Varegrindene som skal produseres i Duplex materiale, leveres i august 2014. Les mer …
4. februar 2014 - Tverråga kraftverk som ligger i samme bygning som Leirelva kraftverk ble idriftsatt i januar. Den 4-strålede Pelton-turbinen leverer 2,9MW med en effektiv fallhøyde på 408meter. Les mer …
Page 12 of 17
1 10 11 12 13 14 17