Nyheter

30. april 2014 - Håra kraftverk for Håra Kraft AS i Røldal ble idriftsatt i uke 18. Alle prøver gikk etter planen. Pelton-turbinen med 6-stråler leverer 5,2MW ut fra en effektiv fallhøyde på 205meter. Se for øvrig mer informasjon på byggebloggen til Håra Kraft AS, http://byggeblogg.haarakraft.no/#home Les mer …
30. april 2014 - Pelton turbinen i Berild 2. kraftverk – Rauma Energi AS, som ble idriftsatt i april 2013, er nå teknisk verifisert gjennom virkningsgradsmåling. Konklusjonen fra de termodynamiske målingene er at alle garanterte virkningsgradsverdier ble møtt fullt ut. Målingen ble utført av Norconsult. Dette bekrefter igjen CommonBladeTM teknologi som benyttes i alle Spetals Verk sine turbinleveranser. Les mer …
24. april 2014 - Norsk Grønnkraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk AS vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nyvikelva kraftverk i Nord-Trøndelag. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 79,7 meter og vil ha en nominell ytelse på 2,1 MW. Anlegget skal idriftsettes mars 2015. Les mer …
18. februar 2014 - E-CO har signert kontrakt med Spetals Verk om leveranse av 210 stk nye varegrinder til Solbergfoss kraftverk i Askim. Varegrindene som skal produseres i Duplex materiale, leveres i august 2014. Les mer …
4. februar 2014 - Tverråga kraftverk som ligger i samme bygning som Leirelva kraftverk ble idriftsatt i januar. Den 4-strålede Pelton-turbinen leverer 2,9MW med en effektiv fallhøyde på 408meter. Les mer …
20. desember 2013 - Der er med stolthet vi i høst har signert en forlenget samarbeidsavtale med Norsk Grønnkraft (NGK) om leveranse av ELMEK utstyr til deres kommende prosjekter. NGK er en av Norges største utbyggere av småkraft. Vi ønsker å takke NGK for den tilliten de har til Spetals Verk og vi ser frem til mange spennende oppdrag. Les mer …
17. desember 2013 - Aggregat 2, 3,8MW, på Istad kraftverk ble idriftsatt i desember. Dette har vært en leveransen av nytt elektromekanisk utstyr samt inntakskomponenter. Oppgradering av kontrollanlegget og trykkoljeanlegget på aggregat 1 vil bli idriftsatt i januar 2014. Les mer …
Page 12 of 17
1 10 11 12 13 14 17