Nyheter

24. april 2015 - Smådøla kraftverk i Lom for A/S Eidefoss er idriftsatt. Alle tre Francis-turbinene, på henholdsvis 9,8 MW, 3,2 MW og 1,4 MW, er nå satt i prøvedrift. Effekt og trykkstigning er iht. kontrakt. Les mer …
24. april 2015 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk AS vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tverråne kraftverk ved Nesbyen. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 285 meter og vil ha en nominell ytelse på 3 MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2016. Les mer …
24. april 2015 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk AS vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nybuelve kraftverk ved Nesbyen. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 509 meter og vil ha en nominell ytelse på 3,6 MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2016. Les mer …
19. mars 2015 - Smådøla kraftverk for A/S Eidefoss er nå under idriftsettelse. Alle tre aggregatene har vært i drift og oppnådd nominell effekt, henholdsvis 9,8MW, 3,2MW og 1,4MW. All montasje har gått i henhold til planene. Les mer …
17. mars 2015 - Istad Kraft AS og Spetals Verk AS har signert avtale om leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Grønnedal kraftverk utenfor Molde. Turbinen er av typen Francis, og skal utnytte et fall på 61 meter og yte 1,8MW. Anlegget skal idriftsettes januar 2016. Les mer …
19. desember 2014 - Vi i Spetals Verk ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Se også vår nye brosjyre, http://www.visbrosjyre.no/spetals_verk/WebView/ Les mer …
19. desember 2014 - Sørfold Kraftlag AS og Spetals Verk AS har signert kontrakt om oppgradering av Kvarv kraftverk nord for Fauske. Oppgraderingen innebærer ny elektromekanisk utrustning på en Francis-turbin med en effekt på 2,2Mw og et fall på 215 meter. Anlegget skal idriftsettes januar 2016. Les mer …
15. desember 2014 - Nivla Kraft AS og Spetals Verk AS har signert kontrakt om leveranse av elektromekanisk utrusting til Nivla kraftverk i Borgund. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 175 meter og vil ha en nominell ytelse på 5,1 MW. Anlegget skal idriftsettes i april 2016. Les mer …
Page 11 of 18
1 9 10 11 12 13 18