Sjøfossen kraftverk – Ny kontrakt

21. februar 2019

SKS Produksjon AS har signert ny kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Sjøfossen kraftverk i Gildeskål kommune. To Francis-turbinene vil ha en nominell ytelse på 2 x 3,48 MW og skal utnytte en fallhøyde på 55 meter. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2020.