Mork kraftverk – Ny kontrakt

23. januar 2019

NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Mork kraftverk i Lærdal. Sluttkunden vil være E-CO Energi AS. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 220 meter og vil ha en niminell ytelse på 9,9 MVA. Kraftverket skal idriftsettes juni 2020.