Grønnedal kraftverk, inntak – Idriftsatt

23. januar 2019

Nytt inntak, Silsetvatnet, til Grønnedal kraftverk ble idriftsatt i uke 1. Leveransen har bestått av varegrind, rør, ventiler, rørbruddsventil og styringssystem.