Skeidsflåten kraftverk – Ny kontrakt

31. august 2018

Skeidsflåten Kraft AS (OBOS Energi AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Skeidsflåten kraftverk i Sogndal kommune. Francis-turbinene skal utnytte en fallhøyde på 83 meter og vil ha en nominell ytelse på henholdsvis 1750 kVA og 3500 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2020.