Øvre Porsa kraftverk – Idriftsatt

16. januar 2018

Øvre Porsa kraftverk i Kvalsund ble idriftsatt i uke 1. Francis-turbinen på 1,74MW utnytter en fallhøyde på 53,5 meter.