Myklebost kraftverk – Idriftsatt

30. april 2018

Myklebost kraftverk i Jølster ble idriftsatt i uke 17. Pelton-turbinen på 5915 kVA utnytter en fallhøyde på 188 meter.