Mølnå kraftverk – Ny kontrakt

31. oktober 2018

Selbu Energiverk AS har signert ny kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Mølnå kraftverk i Selbu kommune. Pelton-turbinen med 4-stråler skal utnytte en fallhøyde på 128,4meter og vil ha en nominell ytelse på 1798 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2020.