Midtre Tessa kraftverk – Idriftsatt

26. juni 2018

Midtre Tessa kraftverk for AS Eidefoss ble idriftsatt i uke 25. Francis-turbinen på 7,8MW utnytter en fallhøyde på 150 meter.