Luostejok kraftverk- Ny kontrakt

26. juni 2018

Luostejok Kraftlag SA har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Luostejok kraftverk i Porsanger kommune. Francis-turbinen vil ha en nominell effekt på 2,52 MW ved en fallhøyde på 28 meter. Anlegget skal idriftsettes november 2019.