Grønnedal kraftverk, inntak – Ny kontrakt

26. april 2018

Istad Kraft As har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av inntakskomponenter til Grønnedal kraftverk utenfor Molde. Leveransen består av varegrind, rør, rørbruddsventil, ventiler og styringssytem for rørbruddsarrangementet. Instalasjonen gjennomføres høsten 2018.