Søkkunda kraftverk – Idriftsatt

22. desember 2017

Søkkunda kraftverk i Stor-Elvdal ble idriftsatt i uke 51. Pelton-turbinene på 2 x 5,1 MW utnytter en fallhøyde på 225 meter.