Nye Suvdøla kraftverk – Ny kontrakt

3. november 2017

Drangedal everk KF har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nye Suvdøla kraftverk i Drangedal kommune. Den 6-strålede Pelton-Turbinen skal utnytte en fallhøyde på 327 meter og vil ha en nominell ytelse på 9,9 MVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2019.