Grønnedal kraftverk – Idriftsatt

23. februar 2016

Grønnedal kraftverk for Istad Kraft AS ble idriftsatt i januar. Francis-turbinen utnytter en fallhøyde på 61 meter og har en nominell effekt på 1,8MW.