Tverråne kraftverk – Ny kontrakt

24. april 2015

NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk AS vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tverråne kraftverk ved Nesbyen. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 285 meter og vil ha en nominell ytelse på 3 MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2016.