Tou Mølle kraftverk – Idriftsatt

29. juni 2015

Tou Mølle for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i juni. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegget.